Activiteiten

Uitleg activiteiten

Onderstaande activiteiten kunnen door het clubbestuur georganiseerd worden.

  • Interclub:  

              Dit is een competitie tussen ploegen van 4 of 6 personen (afhankelijk van de reeks waarin men zich inschrijft) van verschillende clubs. De wedstrijden starten in april, allereerst worden er 4 of 5 wedstrijden gespeeld in een poule, de eerste 2 van elke poule gaan verder naar de volgende ronde. Vanaf deze eindronde is het op basis van rechtstreekse uitschakeling, dit kan zover gaan tot provinciale en zelfs nationale kampioen.

  • Clubcompetitie:

              In tegenstelling tot de interclub is dit een competitie onder eigen clubleden. Men kan zich hiervoor inschrijven. Naargelang het klassement van de deelnemers worden er groepen van 7 of 8 spelers gevormd. De deelnemers (binnen één groep) spelen één maal tegen elkaar, het tijdstip van deze wedstrijden kan men binnen een vastgelegde periode (per twee maand) vrij kiezen. Tegen het einde van het seizoen zijn de reekswinnaars gekend en promoveren volgend jaar naar een hogere reeks, de laatste van de reeks zakken naar een lagere reeks. Op deze manier blijft het een constante strijd om tot de beste reeks te horen.

  • Clubavonden:

              Zowel in de winter als in de zomer worden  door het bestuur een aantal avonden (meestal zaterdagavond) vastgelegd. In de winter is dit vanzelfsprekend indoor; ’s zomers op onze eigen outdoor terreinen. Tijdens deze avonden wordt er vrij gespeeld tussen alle ingeschrevenen, d.w.z. er worden dubbels gevormd met het doel er een fijne avond van te maken. De gezelligheid primeert, winnen komt op de tweede plaats.  Tijdens deze avonden wordt er een kleine versnapering voorzien en  kennen een groot succes gezien het recreatief karakter.

  • Open tornooi :

              Zoals de meeste clubs hebben ook wij een open tornooi. Voor ons ligt dit jaarlijks gebeuren vast einde mei – begin juni. Een open tornooi betekent dat iedereen (die aangesloten is bij een officiële club) zich kan inschrijven hetzij voor het enkelspel hetzij voor een dubbelspel, afhankelijk van het VTV klassement. De wedstrijden worden vooraf vastgelegd door de wedstrijdleiding, elke deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht. De wedstrijden worden gespeeld op basis van rechtstreekse uitschakeling, wat betekend dat men na een verlies, uitgeschakeld is. Voor deze tornooien dient men tijdig in te schrijven en wordt er een vergoeding per ingeschreven reeks gevraagd. Hierdoor zijn er uiteraard prijzen voor de winnaars mogelijk. Het prijzenpakket is van club tot club verschillend.       

  • Binnen-Buiten:

              Deze activiteit heeft als doel om tenniss(t)ers van buiten onze club kennis te laten maken met onze club en de leden ervan. Wij willen anderen laten zien hoe en op welke manier wij het plezier van tennissen ervaren. Dit gebeurt door als lid van T.C. Berkenbos een lid van een andere club als dubbelpartner te nemen. Deze dubbels spelen onderling tegen elkaar. Ook deze activiteit kent een zeer groot succes.

  • Gemini tornooi:

Dit intern tornooi start meestal op donderdagavond en loopt tot zondag (afhankelijk van het aantal inschrijvingen). Iedereen kan individueel inschrijven, samenstelling van dubbel dames en dubbel heren gebeurd door loting met de bedoeling gelijkwaardige koppels te vormen (meestal een beginneling samen met een gevorderde). Elke speler speelt een enkelspel (de gevorderde tegen elkaar, en de beginnelingen tegen elkaar), indien de stand één tegen één is wordt de wedstrijd beslist door het spelen van een dubbelspel. Dit tornooi wordt gespeeld in poule vorm.”.

  • Thema avond – Nacht der dubbels

Deze tennis – amusement avond  wordt jaarlijks georganiseerd  en kende reeds grote successen. Het principe is hetzelfde als bij een clubavond, recreatief tennissen met amusement als hoofddoel. Inschrijven gebeurt op individuele basis en het bestuur stelt de dubbels samen, telkens met een andere partner tegen andere tegenstanders. Bij deze organisatie is er ook altijd eten voorzien (meestal barbeque) tegen democratische prijzen.

  • Tennis brunch

Deze activiteit vindt meestal plaats op een zondag eind augustus en bestaat uit een combinatie van tennis met een ontbijt en een glaasje Cava. Inschrijven is nodig om het ontbijt te bestellen, het tennis gedeelde vindt plaats in de voormiddag. De vroege vogels starten met tennis en eten erna, terwijl andere eerst komen ontbijten om dan een balletje to kloppen.

  • Clubkampioenschap:

Men kan dit kampioenschap het best vergelijken met het open tornooi, alleen gaat het hier onder eigen clubleden. Men kan zowel enkel als dubbelreeksen inschrijven in verschillende reeksen (volgens  VTV klassement). Verder gelden dezelfde regels, zoals rechtstreekse uitschakeling, als bij het open tornooi (zie beschrijving hierboven).

  • Clubfeest:

Dit feest wordt elk jaar voorzien van een lekkere maaltijd, waarna de meest opvallende gebeurtenissen en overwinningen nog eens aangehaald worden.

Al deze activiteiten vinden jullie terug op de activiteitenkalender.

We verwachten jullie!!!

Meer inlichtingen kan je bekomen bij het bestuur of bij de leden van de club.